Cătălin Daniel DUMITRICĂ
 • Reprezentant legal
 • Expert dezvoltare regională şi urbană
 • Doctor în ştiinţe administrative
 • Licenţiat în ştiinţe administrative şi juridice
Oana DUMITRACHE
 • Specialist proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale
 • Doctor în ştiinţe administrative
 • Master - Research design and data analysis in social sciences
 • Licenţiată în Ştiinţe Politice
Mădălina MARIN
 • Psiholog cu drept de libera practica in psihologie clinica
 • Psiholog cu drept de libera practica in psihologia muncii
 • Consilier vocational / formator
 • Licenţiată în Psihologie
Adrian - Constantin MIROIU-LAMBA
 • Expert fonduri structurale
 • Studii aprofundate - specializarea Management Urban
 • Licenţiat în ştiinţe economice
Cătălin - Mihai CONSTANTIN
 • Expert implementare fonduri europene nerambursabile
 • Master în Management Public
 • Licenţiat în ştiinţe economice
Octavian CIOBANU
 • Inginer biotehnolog
 • Master - Igiena alimentelor si sanatate publica
Mihai - Alexandru ZICA
 • Specialist logistică - Events planner
 • Licenţiat în inginerie economică