1. „ Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural " - POSDRU ID 125782 

Beneficiar S.C. GRUPUL DE CONSULTANŢĂ PENTRU DEZVOLTARE DCG SRL


2. “Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România, SMIS 27250”

Beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice


3. „Acţiuni strategice pentru dezvoltare strategică”  - POSDRU/135/5.2/S/130472”

- Partener Asociaţia Comunelor din România;


4. “START pentru tine!” - POSDRU/135/5.2/S/126259”

- Partener Asociaţia Comunelor din România;


5. "Fii calificat pentru viitor!" - POSDRU /135/5.2./s/125481

Partener Asociaţia Comunelor din România;


6. „ROST – Rute de ocupare de la sat la oraş!” - POSDRU/135/5.2/S/131038

-– Beneficiar S.C. Vlanda Company S.R.L.


7. „PREOCUPARE - Programe integrate pentru o sansa de ocupare” - POSDRU/125/5.1/S/133444

–- Beneficiar S.C. Vlanda Company S.R.L.


8. "Creșterea oportunităților de incluziune socială prin crearea de structuri de economie socială pentru grupurile vulnerabile ale populației din trei regiuni de dezvoltare ale României” - POSDRU 148346;

Beneficiar - Asociatia Romana pentru Reciclare 


9. "Centru de interpretare a culturii tradiţionale Alma Vii – Restaurare şi refuncţionalizare a incintei fortificate” in cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” - proiect finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014;

Beneficiar Fundatia Mihai Eminescu Trust 


10. "Dezvoltarea economiei sociale prin valorificarea potentialului balnear” -  - POSDRU/168/6.1/S/145923;

Beneficiar - Asociaţia Română de Balneologie 


11. "Centrul social pentru ingrijire batrani si persoane cu nevoi speciale” - POSDRU;

Beneficiar - Comuna Saelele, Sat Pleasov, judetul Teleorman