1. "Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România prin îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale şi a membrilor "– proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative , Cod SMIS 2970;

- Beneficiar Asociaţia Oraşelor din România


2. "Optimizarea şi reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial în cadrul Primăriei Slobozia". COD SMIS 11326

Beneficiar Primăria Oraşului Slobozia;


3. “Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural” - POSDRU/83/5.2/S/58447 

- Beneficiar Asociaţia Comunelor din România;


4. ”Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale şi a economiei non-agricole durabile prin formarea şi implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale” - POSDRU/ /83/5.2/S/57486

- Beneficiar Asociaţia Comunelor din România;


5. „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor în comuna Filipeşti de Pădure prin planificare şi management strategic” cod SMIS 12876, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013”

Beneficiar Comuna Filipeşti de Pădure


6. "Instrumente si acţiuni specifice pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Gorgota" Cod SMIS 12923, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 Comuna Gorgota.

Beneficiar Comuna Gorgota


7. "Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor în comuna Jariştea prin dezvoltare şi planificare strategică” cod SMIS 12875, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

Beneficiar Comuna Jariştea