Evaluarea psihologică urmăreşte să aprecieze individul, în general în legătură cu una sau mai multe probleme specifice, cum sunt: trăsăturile de personalitate, aptitudinile speciale, problemele de sănătate, dificultăţile de învăţare, comportarea şcolară, diverse variabile emoţionale şi sociale, funcţiile intelectuale.

Evaluarea psihologică este una dintre cele mai eficiente modalităţi care ne poate ajuta în găsirea răspunsurilor la întrebările noastre, deoarece este realizată de o persoană cu pregătire în domeniu, psihologul clinician.

Evaluarea psihologică poate să includă: teste creion-hartie şi pe calculator prin care sunt obţinute, într-un timp relativ scurt, informaţii precise, cuantificabile şi obiective despre caracteristicile psihologice ale subiectului (testele psihologice pot include evaluarea personalităţii, tulburărilor psihologice, I.Q-ului, memoriei, etc), interviul – metoda prin care se urmăreşte adunarea de informaţii privind istoria personală a subiectului şi observaţia care vizează în special analiza comportamentului pe tot parcursul examinării. Rezultatele obţinute sunt confidenţiale şi se pot concretiza sub formă de avize, rapoarte, profiluri psihologice.